in verbinding

met mijn eigen natuur

De Heks

De Heks

Ik ben de Heks. 
De onafhankelijke wijze vrouw.  
Ik wéét. 
Ik wéét van genezing, van helen. 
Ik wéét van verbinding, van de diepe wijsheid van de natuur.
Ik wéét van de magie van het leven en van de kracht van seksuele energie. 

Ik heb niemand nodig om mij bestaansrecht te geven. 
Want ik wéét. 
Ik wéét mijn waarde. 
Ik wéét mijn kracht. 
En daarom word ik al eeuwen opgejaagd, gemarteld en veroordeeld…

Misschien ben je het vergeten, maar diep van binnen wéét jij ook. 
Voel jij ook jouw onmetelijke wijsheid en kracht. 
Sta op en laten we samen herrijzen! 
We hebben ons lang genoeg teruggetrokken en verstopt. 

Sta op, prachtige krachtige wijze Vrouw! 
Heel jezelf! Bevrijd jezelf! 
Het is tijd om weer uit de duisternis tevoorschijn te komen. 
Met onze wijsheid en kracht kunnen we de wereld veranderen.

Dus laten we herrijzen! 
Samen, jij en ik, zoals we vroeger deden!

Gezien worden
Ik vond het wel spannend om met de Heks aan de slag te gaan. Ik wist één ding zeker: ik wilde vooral wegblijven van de Heks zoals we die in sprookjes kennen. En ook dat vond ik wel spannend. Omdat ze zo krachtig is. Maar gelukkig heeft juist die kracht mij hierbij geholpen. Zij is er klaar mee om zich te verstoppen in het donker. Ze wil gezien worden.

Samen
Sterker nog: zij moet gezien worden! De vrouw in al haar kracht! Haar verbondenheid met leven zelf, haar creativiteit, haar diepe weten. Iedere vrouw heeft dat in zich. Daar ben ik van overtuigd. Maar nog niet iedere vrouw kan of wil het zich herinneren. Daarom is het zo belangrijk dat we dit samen doen. Dat we samen opstaan, samen herrijzen. Als we onze kracht. liefde en wijsheid bundelen, is er zo veel mogelijk. Zoals de Heks hierboven zegt; 

Met onze wijsheid en kracht kunnen we de wereld veranderen.

Sisterhoed

Het is tijd
Het is tijd. Tijd dat we ons weer gaan herinneren. Dat we opstaan en voluit gaan leven. Dus ik hoop dat je mee doet. Dat je de roep hoort. Je hebt geen toestemming van anderen nodig om je eigen weg te gaan. Alleen jij kan jezelf die toestemming geven. 

In contact komen met de Heks in jezelf
Richt een plekje in (binnen en/of buiten) waar je Aarde, Lucht, Vuur en Water (de vier elementen) een fysieke plaats geeft. Gebruik daarvoor verschillende symbolen. Denk bijvoorbeeld aan een steen voor Aarde, een veer voor Lucht, een kaars voor Vuur, een schelp voor Water. Maar voel vooral welke symbolen voor jou de elementen vertegenwoordigen. Ga regelmatig even naar dit plekje. Ga er even bij zitten en geef het liefde en aandacht. Daarmee geef je jezelf ook liefde en aandacht. 

Een fijne oefening die je bij deze plek kunt doen om de verbinding tussen jou en de elementen te voelen of te versterken, is het volgende:
Leg je ene hand op je hart en je andere hand op je buik ter hoogte van waar je baarmoeder zit of zat. Voel de warmte van beide handen op jouw lichaam. Voel de verbinding tussen jouw hart en je buik. Voel je lichaam. Je huid, je spieren, je ademhaling. Voel heel je lijf. Als je in je lichaam bent aangekomen, spreek dan langzaam de volgende zinnen uit: 

  • Aarde mijn lichaam 
  • Lucht mijn adem
  • Vuur mijn kracht 
  • Water mijn bloed

Blijf deze vier zinnetjes als een mantra herhalen en houd daarbij je aandacht bij je lichaam. Rond af wanneer het voor jou goed voelt en bedank de vier elementen en jouw lichaam.

Een gedachte om mee te nemen:
Wanneer verstopte jij je ware natuur of wanneer maakte jij jezelf kleiner? Wat zou er gebeurd zijn als je dat niet had gedaan en je jouw prachtige krachtige wijze jij had laten zien op dat moment?

Meer Heks?

In Oervrouw Magazine nr. 9 vind je mee informatie en oefeningen om in contact het komen met de Heks in jezelf.

Terug naar Vrouwelijke Oervormen